Neymiş Bu Öğrenme Güçlüğü?

Genellikle çocuklarda karşılaşılan öğrenme güçlüğü yetişkinlerde de görülür. Peki, kimi zaman fark edilmeyen öğrenme güçlüğü nedir? Belirti ve nedenleri nelerdir?


36
10 shares, 36 points

İşitsel İşleme Bozukluğu

İşitsel işleme bozukluğunda beynin sesi işleme ve yorumlama kabiliyeti etkilenmektedir. İşitsel işleme bozukluğu olan çocuklar kelimeleri ve/veya sesleri anlamakta sorun yaşarlar. Kalabalık bir oda ya da bir sokak gibi başka seslerin de olduğu mekânlarda sesleri birbirinden ayırt etmekte zorlanırlar. İşitsel işleme bozukluğu fizyolojik bir sorundan kaynaklanmaz.

İşitsel işleme bozukluğu olan çocuklar ebeveynlerinin ya da öğretmenlerinin talimatları gibi dil aracılığı ile iletilen bilgileri hatırlamakta ya da anlamakta güçlük çekerler. Komutları yerine getirmekte ya da duydukları bir hikâyeyi tekrar anlatmak gibi duyduklarını açıklamayı gerektiren işlerde zorlanırlar.

Dil İşleme Bozukluğu

Dil işleme bozukluğu işitsel işleme bozukluğunun beynin yalnızca dili işleme kabiliyeti ile ilgili bir türüdür. Dil işleme bozukluğu olan kişi dilin anlam boyutu ile ilgili sorun yaşar, konuşurken kendisini kısa ve net bir şekilde ifade edemez. Bu sorun yazdıklarına da yansıyabilir, yazıları gelişigüzel ve dağınık olabilir. Ayrıca şakaları anlama ve bazı kelimeleri hatırlama konusunda zorluk yaşayabilirler.

Disleksi

Disleksiden öncelikle kişinin okuma kabiliyeti etkilenir. Ancak bu durum konuşma ve yazılı metinleri anlama kabiliyetine de olumsuz yansıyabilir. Disleksisi olan çocuklar sık sık harfleri karıştırır, ses birimlerini birbirinden ayırt etmekte zorlanır ve yazılanı anlamadan okurlar.

Bu çocuklar okul hayatında birçok zorlukla karşılaşırlar. Yazılı metinleri yanlış ya da yavaş okumaları kafalarının karışmasına ya da utanmalarına neden olabilir. Yazılı talimatları anlamakta zorlandıkları için verilen süre içinde ellerindeki görevi tamamlayamayabilirler. Dolayısıyla, sınavlarda ve sınıfta yapılan çalışmalarda zorlanabilirler.

Disgrafi (Yazı Yazma Güçlüğü)

Disgrafi yazı yazma güçlüğünü ifade eder. Disgrafisi olan çocukların vücutlarında ya da motor becerilerinde yazı yazmalarını engelleyen bir sorun yoktur.

Disgrafisi olan çocukların yazıları karmaşık ya da tamamen okunaksızdır. Bunun dışında, yavaş yazı yazarlar, kelimeler arasında boşluk koymayabilirler, harfleri yanlış ya da okunaksız yazabilir ya da harflerin yerlerini karıştırabililer. Kelimeleri sık sık yanlış yazdıkları gibi düşüncelerini yazıyla ifade etmekte de zorlanırlar.

Disgrafi de disleksi gibi çocuğun okulda düzensiz ve özensiz olarak algılanmasına neden olabilir. Yazılarının anlaşılamaması okuyucunun kafasının karışmasına ya da yazılanı yanlış anlamasına yol açar. Bu durum da disgrafisi olan öğrencinin değerlendirilmesini ve akademik ilerlemesini olumsuz etkiler. Katkıları olmadığı için ya da “yavaş” oldukları için grup çalışmalarında dışlanabilirler. Bu durum da özgüvenlerinin düşük olmasına ve sosyal durumlarda sinirli ya da gergin hissetmelerine neden olabilir. 

Diskalküli (Matematiksel Öğrenme Güçlüğü)

Kimi çocukların matematik konusunda özel bir becerisi varken, diskalkülisi olan çocuklar ise matematik öğrenirken özellikle zorluk yaşarlar. Kısaca, diskalküli sayı sayma, sayıları ve sembolleri anlama ve matematik konularını kavrama güçlüğünü ifade eder. Diskalkülisi olan çocuklar örüntüleri tespit etmede, matematiksel sembolleri tanımada ve temel matematik işlemlerinde zorlanırlar. Dolayısıyla, matematik derslerinde notları düşüktür. Bu eksiklikler okul hayatı dışında da bazı sorunlara neden olur. Diskalkülisi olan kişiler para saymak, saat ve takvim okumak gibi günlük aktivitelerde de zorlanabilirler.

Sözel Olmayan Öğrenme Güçlükleri

Sözel becerilerin gelişip motor becerilerin ve/veya görsel-mekânsal becerilerin gelişmediği durumlara sözel olmayan öğrenme güçlüğü denir. Bu tür öğrenme güçlüğü olan çocuklar sözel olarak kendilerini ifade edebilirken fiziksel anlamda “sakar” olarak algılanırlar. Sıradan cisimleri ya da bariz durumları dillendirip çevrelerinde bulunanlar hakkında fazlaca konuşma ihtiyacı hissederler. Her söyleneni ilk ve düz anlamında anlamaya meyillidirler. Dolayısıyla, vücut dili gibi sözel olmayan iletişim yöntemlerini değerlendirirken zorluk yaşarlar.


Like it? Share with your friends!

36
10 shares, 36 points
Format Seç
Kişilik testi
Kişiliğiniz hakkında bir şeyler ortaya çıkaran soru dizisi
Bilgi Yarışması
Doğru ve yanlış cevapları olan bilgi soruları
Anket
Genel eğilimleri belirlemek için oylama
Haber
Görsellerle ve alıntılarla zenginleştirilmiş metin
Liste
Klasik Listeleme
Gerisayım
Klasik Gerisayım
Open List
Kendi içeriğini ekle ve en iyi içerik için oylama yap
Sıralı Liste
En iyi liste seçeneği için oylama yap
Meme
Kendi fotoğrafını yükle ve üzerine yazılar ekle
Video
Youtube, Vimeo ve Vine Alıntıları
Ses dosyası
Soundcloud veya Mixcloud Alıntıları
Resim
Resim veya GIF
Gif
GIF format