Neymiş Bu? Atatürk’ün El Yazısıyla Mektuplar ve Notlar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısıyla mektuplar, notlar ve hatıralar.


61
10 shares, 61 points

Atatürk'ün Latife Hanım'la ayrılık kararı aldığını İsmet İnönü'ye bildiren mektubu. (Erzurum 9 Ekim 1924)

Azizim İsmet:

Latife Hanım takaddüm ederek, (önden) Ankara'ya geliyor. Beraber seyahate devamı münasip görmedik. Çünkü iki senelik tecrübe beraber yaşamak imkanı olmayacağına kanaat hasıl ettirdi. Kararımdan kendisini haberdar ettim. Çok meyus (üzgün) ve mahzundur. Zat-ı alinizin ve belki Fevzi Paşa hazretlerinin itilaf için delaletinizi (anlaşmaya yardımınızı) rica edecektir. Kararım kat'idir. Yalnız gerek kendisinin ve gerek ailesinin şeref ve haysiyetini rencide etmek istemiyorum. Kendine ve ailesine hürmetimi ve hakiki dostluğumu muhafaza edeceğim. Suret-i infikakı (ayrılığı) Ankara'da kararlaştırırız. Sükunetle İzmir'e gitmeye muvafakati temin lazımdır. Gözlerinizden öperim.

Gazi M. Kemal   

Afet İnan tarafından bulunan notlardan bir kesit

Benim için bir tek hedef vardır Cumhuriyet hedefi. Bu hedefe vasıl olmak (ulaşmak) için, muayyen (belli) yolda yürüyen arkadaşların muvaffak (başarılı) olması için, tevessül edilen (baş koyulan) doğru yolda, namuskârane yolda çok çalışmak ve faal olmak lazımdır.

Kaymakam (Yarbay) İbrahim Bey'in oğlu Kemaleddin'in isteği üzerine, Atatürk'ün hatıra defterine yazdığı nasihatler. (Çankaya 19 Eylül 1923 R.1339 )

Oğlum Kemalettin

Babanın haluk (güzel ahlaklı) bir insan, temiz bir asker olduğunu öğrendim. Seni fotoğrafından mütalaa etmekle fikir istihracına (tahminine) kalkışmayacağım. Babanın verdiği nasihatler kıymetlidir. Ben yalnız şunu ilave edeceğim: hatırat defterini, başkalarının yazılarıyla doldurmaya heves etmekten ise, hayat defterini, kendi faaliyet ve fazilet eserlerinle doldurmaya bak! 

Gazi M. Kemal

Atatürk'ün tarihe fevkalade ilgisi vardı. İşte Selçuklu tarihi çalışırken aldığı notlar

Kostantin Monomak harbi tercih etti; hazırlığa başladı. Kostantin ordusunda bulunan 15.000 Peçenek Türkleri, Tuğrul ordusuna yanaşınca Yunanlılara isyan ettiler ve onlardan ayrıldılar. Tuğrul bütün kuvvetleriyle Bizans İmparatorluğu arazisine girdi. Malazgirt’e kadar ilerledi. Malazgirt Kalesi’ni otuz gün kadar muhasara (kuşatma) etti. Kale etrafında üç kat sur vardı. Ahali uzun muhasaraya tahammül edecek kadar erzak toplamışlardı. Tuğrul gelecek baharda gelmek üzere burada fazla kalmadı. Merkezine döndü.

Atatürk'ün Karşıyaka Spor Kulübü ziyaretinde hatıra defterine yazdıkları

Karşıyaka Ispor (spor) Kulübü'nde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftihara çok şayandır. Bu gençlik muvacehesinde (karşısında) istikbalin kuvveti, saadeti ne bariz görülmektedir.

Gazi M. Kemal

İsmet İnönü ile aralarında geçen bir tartışmadan sonra Dil Kurultayı sırasındaki yazışmalarından

Hayır, her şeyi unuttum; bildiğin gibi, arkadaşım ve kardeşimsin.

K. Atatürk

Atatürk'ün kaleminden Gençliğe Hitabe

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların (kötü kişiler) olacaktır. Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini (şartlarını) düşünmeyeceksin!


Like it? Share with your friends!

61
10 shares, 61 points
Format Seç
Kişilik testi
Kişiliğiniz hakkında bir şeyler ortaya çıkaran soru dizisi
Bilgi Yarışması
Doğru ve yanlış cevapları olan bilgi soruları
Anket
Genel eğilimleri belirlemek için oylama
Haber
Görsellerle ve alıntılarla zenginleştirilmiş metin
Liste
Klasik Listeleme
Gerisayım
Klasik Gerisayım
Open List
Kendi içeriğini ekle ve en iyi içerik için oylama yap
Sıralı Liste
En iyi liste seçeneği için oylama yap
Meme
Kendi fotoğrafını yükle ve üzerine yazılar ekle
Video
Youtube, Vimeo ve Vine Alıntıları
Ses dosyası
Soundcloud veya Mixcloud Alıntıları
Resim
Resim veya GIF
Gif
GIF format